1r Plenari de la nova corporació

Crònica del plenari de Pau Martínez, regidor del Bloc-Compromís

Primer plenari de la nova corporació. Caràcter extraordinari.

Presidit pel Sr. Alcalde, començà amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. Unanimitat. Es dona compte de la composició dels grups polítics i els seus portaveus i suplents. Queda assabentada la corporació.

Periodicitat dels plenaris: coneguda la proposta del Sr. Alcalde, el grup Bloc Compromís presenta una esmena perquè les sessions ordinàries siguen mensuals i no trimestrals com proposa l’alcalde. Els arguments són incontestables (de cada tres mesos és molt difícil conèixer el funcionament de l’acció de govern, no es pot controlar i fiscalitzar amb celeritat, hi haurà assumptes que hauran caducat quan es tracten, el que la gent demana hui en dia és més transparència, informació i participació) però GIP i PP mantenen una posició a la defensiva, no actuen amb convenciment sinó amb por. El seu argument principal és que ho permet la llei i han decidit organitzar l’ajuntament així.

A la proposta de creació de comissions informatives (es mantenen les tres que hi ha creades) el Bloc Compromís presenta una esmena en la que es proposa la creació també d’una Comissió específica de Promoció Econòmica Local i una de Suggeriments i Reclamacions. L’esmena els pilla un poc descol·locats i dona lloc a una situació un poc curiosa. L’alcalde assumeix en la seua proposta la creació de la comissió de Suggeriments i Reclamacions, però no l’específica de promoció econòmica local perquè, diu, aquest tema ja està inclòs a la Comissió d’Urbanisme i altres assumptes. Total, que va a votar-se i el portaveu del PSOE demana que s’aclarisca un poc què s’està votant doncs si assumia l’alcalde una part de l’esmena en la seua proposta, quedava la cosa un poc confusa. Així que finalment s’entén que va a votar-se l’esmena del BLOC. PSOE i BLOC ho fan a favor, el PP en contra i el GIP, per a sorpresa de tots s’abstÉn, amb la qual cosa quedava aprovada l’esmena del Bloc amb cinc vots a favor un en contra i cinc abstencions. Clar, la cosa no podia ser així ja que la proposta de l’alcalde no havia inclòs les dues comissions proposades del Bloc, per tant hi havia un problema. Tornaren a votar i ara sí, votaren en contra tots dos GIP i PP.

Pel que fa als nomenaments, no va sorprendre el nomenament de segon alcalde a l’únic regidor del PP i ell mateix va explicar que no hi havia cap pacte ni explícit ni implícit i que només es tractava de treballar formant part de l’equip de govern com havia decidit la seua executiva. “Excusatio non petita…” sembla que el PP, entre l’opció d’exercir un vertader control al govern i acceptar les propostes raonables que vinguen d’altres grups o bé donar-li la majoria absoluta al GIP, de moment s’ha decantat per aquesta última.

Un moment amb certa tensió fou quan es tractà la retribució dels regidors i de l’alcalde. El PSOE votà en contra recordant que ells mai han votat a favor de la retribució actual de l’alcalde i el BLOC que li pareixia excessiva la retribució de 980 euros nets mensuals, per a una dedicació parcial mínima de 4 hores setmanals, i que si volia una retribució, d’acord amb les recomanacions de la federació de municipis, que demanara una excedència i es dedicara més a l’ajuntament. Tractar temes de diners sempre és delicat i malgrat que l’alcalde s’havia proposat, considere que amb molt de seny, no fer esment al passat, nyàs! a la primera cullerada, una mosca! Li va retraure al Bloc que quan el tripartito cobraven més i a l’ajuntament li va eixir més car que ara. Bé esperem que siga l’última vegada que es mire cap arrere perquè si anem així no veurem el present i les possibilitats de futur. Argumentà l’alcalde que si demana l’excedència això suposaria un cost excessiu per a l’ajuntament de Manuel i que la retribució que rep és per la responsabilitat del càrrec i per compensar un poc la dedicació a l’ajuntament que li impedeix el desenvolupament d’altres activitats professionals retribuïdes i que els seus companys de govern renuncien a cobrar la seua dedicació per a que l’alcalde ho puga fer. BLOC i PSOE votaren en contra, GIP i PP a favor.

Finalment amb els vots del GIP i PP es creà la Junta de Govern Local, delegant-li el plenari unes quantes competències. Per què es crea la comissió de govern (que s’ha de reunir almenys dues vegades al mes i alçar acta i tot) quan no pot prendre cap resolució de les matèries delegades pel plenari si no van informades abans per la comissió informativa corresponent, amb la qual cosa resultarà poc operativa, i per què se li deleguen les matèries concretes que se li deleguen i no altres, no pareixia que estiguera massa clar. L’argument principal és que el tripartito també la va crear i amb eixes matèries. Pobre argument per part del GIP que ara fa bo allò que va fer el tripartito de marres i ells tant van criticar.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *